Fox Media - Oferta

Drenaże odwodnienia

 • - Drenaż ogrodu, placu, parkingu – innych

 • Odwodnienie ogrodu, terenu, działki, posesji

 • Odwodnienia pól uprawnych, pastwisk, wszystkich terenów podmokłych

 • Studnie chłonne

 • Studnie rozsączające

 • Odwodnienia linowe

 • Drenaże modułowe

 • Izolacje fundamentów, budynków

7.jpg

Wykopy

ziemne

 • wykopy pod obiekty budowlane

 • wykopy pod rowy i instalacje

 • wykopy pod drogi

 • wykopy pod ławy i stopy fundamentowe

 • wykopy głębokie

 • wykopy pod systemy retencji wodnej

 • wykopy pod odwodnienia terenów

 • oraz wiele innych

Montaż zbiorników na deszczówkę

 • Dobór, dostawa i montaż zbiornika z tworzywa sztucznego lub betonowego

 • Montaż zbiorników szambo, gnojowica z filtrami

 • Montaż instalacyjny zbiorników

 • Podłączenia rynien do zbiorników

 • Montaż dodatkowych filtrów i pomp wspomagających oraz automatycznych

2.jpg

Rekultywacja terenu

 • rekultywacja terenów mało-powierzchniowych

 • rekultywacja terenów wielkopowierzchniowych

 • Niwelacja terenu

 • Oczyszczanie obszaru

 • Wywóz odpadów i zanieczyszczeń

 • Nasadzenia oraz instalacja nowego ekosystemu

 • Nadanie nowych wartości użytkowych dla terenu

Rozbiórki ręczne

  - demontaże

 • Rozbiórki budowlane ręczne

 • Wyburzenia wewnętrzne

 • Demontaże budowlane z zachowaniem separacji materiałów

 • Demontaże maszyn i urządzeń

 • Demontaż linii technologicznych, przemysłowych i produkcyjnych

 • Demontaże wyposażenia obiektów gospodarstw domowych i obiektów przemysłowych

 • Rozbiórki i demontaże delikatne

Demolka

Oczko wodne retenecja w ogrodzie

 • Projektowanie oczek wodnych
 • Zakładanie oczek wodnych

 • Kaskady wodne

 • Fontanny

 • Strumyki

 • Dobór i montaż filtracji mechaniczno - biologicznej

 • Wykonywanie stawów i sadzawek

 • Oświetlenie podwodne i powierzchniowe.

 • Inne na zamówienie

8.jpg

REALIZACJA ZLECEŃ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI